Nakon što smo naučili kako donositi dobre i utemeljene odluke, prelazimo na praktičnu stranu priče: od čega se sastoji dobar poslovni plan i kako se izrađuje – korak po korak u umjetnost planiranja uvest će nas Elvira Milivić Budeš, direktorica poslovnog učilišta Filaks d.o.o.

Predavač je Elvira Mlivić Budeš