Nakon što smo postavili temelje, red je da na njima izgradimo ni manje ni više, nego vaš prvi poslovni plan! Na ovom predavanju-radionici, naučit ćete sve što je potrebno da svoj plan izradite kvalitetno i uspješno, koristeći stečeno znanja na prva dva predavanja. Rezultat je vaš prvi poslovni plan, zasnovan na utemeljenim i jasnim odlukama. Čestitamo!

Predavač je Elvira Mlivić Budeš